Gioia per la vita

Gioia per la vita

  1. Chi mai?
  2. Fonte d'amore
  3. Salmo 23
  4. Solo Gesù
  5. Lasciati andare
  6. Confido in te
  7. Mi circondi
  8. Dammi la tua vita
  9. Gioia sei per me
  10. La cosa più importante

Gioia per la vita (glädje för livet) en inspelning vi gjorde i samband med mina resor i Italien 1988 och 1989. Ett underbart sång-språk! Min goda vän och projektledare Marita Polito hade översatt många sånger från min repertoar och var mitt stöd under inspelningen så att italienskan blev så korrekt uttalat som möjligt! Ett gott minne jag har med mej var från en förmiddagsgudstjänst i Italien när jag sjöng "La cosa piuŽimportante" (på svenska; Det största i mitt liv är att känna Dej, Gud, att tjäna Dej och att älska Dej, Gud). Ett tillfälle när det behagade Herren att sända sin Ande över oss och vi som var samlade fick en beröring av Herren. Ett flöde av liv som är ovärderligt!


Tillbaks till föregående sida